PTA期货逐日行情表–郑州商品生意业务所(12.5) 死意宝止业资讯

PTA期货逐日止情表–郑州商品生意业务所(12.5)

中国纺织网 2017年12月05日16:32 

买卖社12月5日讯 

种类月份 昨结算 最便宜 最廉价 今支盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 删加量 成交额(万元) TA712 5,612.00 0.00 0.00 0.00 5,612.00 0.00 0.00 0 26 0 0.00 TA801 5,570.00 5,590.00 5,512.00 5,512.00 5,552.00 -58.00 -18.00 93,898 273,786 -22,674 260,684.32 TA802 5,548.00 0.00 0.00 0.00 5,540.00 -8.00 -8.00 0 14 0 0.00 TA803 5,530.00 5,530.00 5,450.00 5,462.00 5,498.00 -68.00 -32.00 70,150 112,570 11,960 192,804.69 TA804 5,546.00 0.00 0.00 0.00 5,496.00 -50.00 -50.00 0 12 0 0.00 TA805 5,558.00 5,568.00 5,472.00 5,488.00 5,520.00 -70.00 -38.00 738,870 1,052,454 -53,962 2,038,929.29 TA806 5,566.00 5,516.00 5,516.00 5,516.00 5,516.00 -50.00 -50.00 2 12 0 5.52 TA807 5,588.00 0.00 0.00 0.00 5,538.00 -50.00 -50.00 0 6 0 0.00 TA808 5,574.00 0.00 0.00 0.00 5,528.00 -46.00 -46.00 0 4 0 0.00 TA809 5,598.00 5,596.00 5,506.00 5,526.00 5,550.00 -72.00 -48.00 10,240 47,580 814 28,418.54 TA810 5,592.00 0.00 0.00 0.00 5,556.00 -36.00 -36.00 0 0 0 0.00 TA811 5,590.00 0.00 0.00 0.00 5,566.00 -24.00 -24.00 0 0 0 0.00 小计               913,160 1,486,464 -63,862 2,520,842.36 ©2017.12 死意社 www.100ppi.com

阐明: 
(1) 价钱:元/吨 
(2) 成交量、空盘度:脚
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:古开盘-昨结算
(5) 涨跌发布:今结算-昨结算 
(6) 交割结算价:5,470

挨印作品 | 封闭文章[相干资讯]

Leave Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注